Telers, verbonden door passie! 

toelichting over de labels

Wijnbouw in België

Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) & Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) in België en Europa

Bij de Europese burgers en consumenten stijgt de vraag naar kwaliteit en naar traditionele producten voortdurend. Er ontstaat vraag naar landbouwproducten of levensmiddelen met aantoonbare specifieke kenmerken, met name kenmerken die aan hun geografische oorsprong gerelateerd zijn.

De Europese regels voor Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) en Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) werden in het leven geroepen om de benamingen van kwaliteitsvolle landbouwproducten en levensmiddelen te promoten en te beschermen. Deze Beschermde Oorsprongsbenamingen en Geografische Aanduidingen zijn nauw verbonden met de geschiedenis en cultuur van de afgebakende zones en dienen onder meer een gunstige weerslag op economisch en toeristisch vlak tot gevolg te hebben.

Concreet hebben BOB’s betrekking op landbouwproducten en levensmiddelen die in een bepaald geografisch gebied met de erkende knowhow zijn geproduceerd, verwerkt en bereid en hebben BGA’s betrekking op landbouwproducten en levensmiddelen die nauw verbonden zijn met het geografische productiegebied.

Deze Europese regels stimuleren voor onder meer wijn de productie; beschermen de productbenamingen tegen misbruik, nabootsing en elke andere valse of misleidende aanduiding inzake oorsprong en herkomst en helpen bovendien de consument door informatie te verstrekken over het specifieke karakter van het product. De BOB’s en BGA’s worden alzo communautair beschermd tegen misbruik en vervalsing en bieden op die manier een zekerheid aan de consument dat deze producten echt zijn en geen imitaties die willen profiteren van de goede naam en reputatie van betrokken producten.

Er is sinds enige tijd een nieuwe Europese kwaliteitsindeling voor wijn van kracht, namelijk:

  • wijn met Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB (AOP in het Frans)) (vroegere AOC/VQPRD);
  • wijn met Beschermde Geografische Aanduiding (BGA (IGP in het Frans)) (vroegere landwijn/vin de pays);
  • niet-erkende wijnen (wijn uit ….. (Lidstaat)) (vroegere tafelwijn/vin de table: benamingen die niet meer mogen worden gebruikt).

 

De erkenning van nieuwe BOB’s en BGA’s gebeurt nu door de Europese Commissie en niet langer door de Lidstaat zoals vroeger het geval was maar de Lidstaten/regio’s dienen wel nationale procedures op te stellen. Vooraf dient door een producentengroepering een productdossier te worden opgesteld met daarin onder meer de naam van de BOB/BGA, een beschrijving van de wijnen (analytische/ organoleptische kenmerken), de afbakening van het gebied, de maximum opbrengst     per ha, de toegelaten druivenrassen, de toe te passen/verboden oenologische procédés evenals de relatie tussen het gebied en de kwaliteit/kenmerken van de wijn.

Wat de Belgische BOB’s en BGA’s betreft moeten bovendien de druiven voor 100 % afkomstig zijn uit het afgebakende gebied.

 

In België zijn momenteel 9 BOB/BGA’s erkend, namelijk

  • 5 Gecontroleerde Oorsprongsbenamingen: Hagelandse wijn (1997), Haspengouwse wijn (2000), Côtes de Sambre et Meuse (2004), Heuvellandse wijn (2005) en BOB Maasvallei Limburg (grensoverschrijdend België en Nederland) (2017));
  • 2 Landwijnen: Vin de Pays des Jardins de Wallonie (2004) en Vlaamse landwijn (2005);
  • 2 mousserende kwaliteitswijnen: Vlaamse mousserende kwaliteitswijn (2005) en Vin mousseux de qualité de Wallonie/ Crémant de Wallonie (2008).

Om zijn wijn erkend te zien worden als één van voornoemde BOB’s of BGA’s dient de wijnbouwer vooreerst jaarlijks verschillende aangiften (oogst- en voorraadaangifte uiterlijk 20 december van elk jaar evenals een erkenningsaanvraag uiterlijk 6 weken voor de aangekondigde proefsessie) over te maken aan het secretariaat van de Erkenningscommissie (Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid (wijn@lv.vlaanderen.be)). Per voor erkenning ingediende wijn wordt een forfaitair bedrag aangerekend dat de kosten van de chemische analyse en de organisatie van de proefsessies omvat.

Nadien worden er bij de wijnbouwers die een erkenning aanvragen stalen genomen door de Algemene Directie Economische Inspectie (ADEI) van de  FOD Economie met het oog op een chemische analyse door een erkend labo (momenteel is dit het Institut Viti-Vinicole (IVV) in Remich (GHL)) waarbij wordt gecontroleerd of de wijn voldoet aan de door Europa vastgelegde parameters zijnde het totale en effectieve alcoholvolumegehalte, het totaalgehalte aan suikers/zuren, het gehalte aan vluchtige zuren, het totaalgehalte aan zwaveldioxide en voor mousserende wijn tevens het koolzuurgehalte.

Vervolgens worden de wijnen onderworpen aan een “blinde” organoleptische sessie door een Erkenningscommissie (één in Vlaanderen en één in Wallonië) – die vooraf dus geen enkele verwijzing kent naar de wijn of naar de eventuele BOB of BGA – en waarbij de wijn door 2/3 van de vertegenwoordigde leden een score van minstens 13 op 20 punten dient te behalen om erkend te kunnen worden.  Deze Erkenningscommissie is samengesteld uit 18 specialisten uit de verschillende disciplines die met wijn te maken hebben, zijnde vertegenwoordigers van de producenten uit elke BOB en BGA, de kleinhandel, de groothandel, de sommeliers en sommeliers-Conseil, de horeca, de hotelscholen, de regionale en nationale beroepsverenigingen, de oenologen, de VLAM, ILVO evenals de regionale Overheid (Departement Landbouw en Visserij: organisatie en leiding van de Erkennings- commissie) en de nationale Overheid (FOD Economie (ADEI): voorzitter proefsessies en controles/staalnemingen op het terrein).

Pas aan het einde van de proefsessie wordt er aan de panelleden medegedeeld om welke benaming en druivenrassen het gaat maar blijven de producenten onbekend. Indien een wijn geen erkenning krijgt wordt er aan de producent via het Departement Landbouw en Visserij goede raad doorgespeeld om zijn kwaliteit in de toekomst te verbeteren.

Wijnen die niet meedingen om een erkenning te krijgen of niet worden goedgekeurd door de Erkenningscommissie mogen alleen de benaming “Belgische wijn” (of analoge vermelding) dragen.

In 2017 werden in totaal 386.263,25 liter van de oogstjaren 2013 tot en met 2016, zijnde 248.512,25 liter in Vlaanderen en 137.751 liter in Wallonië, erkend. Hiervan werden 326.830,25 liter erkend als BOB en 59.433 liter als BGA.

Belgische Wijnstreken (bron: VRT.be)

Bron infographic: VRT.be (Nvdr: de aanvraag van BOB Maasvallei Limburg is intussen goedgekeurd.)

zoek op label

Contactpersoon: Jos Vanlaer Adres: Rijnrode 5, 3460 Bekkevoort (Assent) BTW: BE 0462 566 175 Bedrijfsvorm: BVBA Tel.: 013-33 78 69 GSM: 0472-50 37 80 Oppervlakte wijngaarden: 6,5 hectare Wijnbouwgebied: Hageland Erkenning:…

Contactpersoon: Lodewijk Waes Adres: Hondelee 44, 9052 Zwijnaarde BTW: BE 0823.056.579 GSM: 0475/204570 Oppervlakte wijngaarden: 4 Ha Wijnbouwgebied: Gent Erkenning: BGA Vlaamse Landwijn WIJNDOMEIN WAES werd in 2005 opgericht en is…

Contactpersoon: Jurgen Holvast Adres: Mazier 6, 1730 Asse BTW: BE0644 793 741 Bedrijfsvorm: BV Tel.: – GSM: 0475 694 316 Oppervlakte wijngaarden: 2 Ha Wijnbouwgebied: Pajottenland en Zennevalei Erkenning: BOB…

Contactpersoon: Anne & Jean-Jacques Gernay-De Paepe Adres: Driesstraat 48, 9750 Huise BTW: BE0745.659.289 GSM: 0476861743 (Anne De Paepe) / 0475673845 (JJ Gernay) Oppervlakte wijngaarden: 3,6 ha Erkenning: BGA Vlaamse landwijn  …

Contactpersoon: Wouter Bogaert Adres: Vatestraat 1, 9820 Merelbeke BTW: BE 0860 788 985 Bedrijfsvorm: BVBA GSM: 0475 505 867 Oppervlakte wijngaarden: 8.500 m² (1.600 planten) Wijnbouwgebied: Lemberge – Merelbeke Erkenning: BOB Vlaamse…

Contactpersoon: Emiel Everaert Adres: Hogenhovestraat 34, 8700 Aarsele BTW: BE0690.538.050 GSM: 0474 559 139 Oppervlakte wijngaarden: 2 ha (+ 8 ha in aanplant) Erkenning: BGA Vlaamse landwijn   in 2018…

Contactpersoon: Herman Troch Adres: Broekstraat 42, 9310 Herdersem BTW: BE 0760 201 173 Bedrijfsvorm: eenmanszaak Tel.: : 053-41 86 01 GSM: 0472-41 42 00 Oppervlakte wijngaarden: 2,8 ha Wijnbouwgebied: Erkenning:…

Contactpersoon: Jasper Van Renterghem Adres: Zwaantje 16, 1840 Londerzeel BTW: BE0737.518.516 GSM: 0475 213 371 Oppervlakte wijngaarden: 0,5 ha Erkenning: BGA Vlaamse landwijn In een groen gebied tussen Brussel en…

Contactpersoon: Johan Jacobs Adres: Watermolenstraat 8, 3650 Dilsen-Stokkem BTW: BE 0552.568.616 Bedrijfsvorm: Eenmanszaak Tel.: +32 89 23 88 96 GSM: +32 496 23 66 61 Oppervlakte wijngaarden: 1,5 hectare Wijngebied:…

Contactpersoon: Rudy De Vos Adres: Kampenstraat 42 A, 9552 Borsbeke BTW: BE 0474 163 912 Bedrijfsvorm: BVBA Tel.: – GSM: 0477-62 85 22 Oppervlakte wijngaarden: 5 hectare Wijnbouwgebied: Vlaamse Ardennen…

Contactpersoon: Jeroen Houben Adres: Hoenshovenstraat 2, 3840 Borgloon BTW: BE0440 412 464 Bedrijfsvorm: cvoa Tel.: – GSM: 0487 64 98 78 Oppervlakte wijngaarden: 32 ha Wijnbouwgebied: Haspengouw Erkenning: BGA Vlaamse Landwijn…

Contactpersoon: Lode Van den Brande Adres: Konijnenbergstraat 2, 2530 Boechout Bedrijfsvorm: BVBA BTW:  BE 0550 487 272 Tel.: +32 3 353 77 25 GSM: – Oppervlakte wijngaarden: 8,3 hectare Wijnbouwgebied: Boechout, Vremde…

Contactpersoon: Peter Colemont Adres: Martinusstraat 20, 3840 Gors-Opleeuw BTW: BE0864 225 557 Bedrijfsvorm: GORSCO BVBA Tel.: 012-74 66 22 GSM: 0476-63 67 91 Oppervlakte wijngaarden:1 ha Wijnbouwgebied: Haspengouw Erkenning: BOB Haspengouwse…

Contactpersoon: Jos Vanlaer Adres: Rijnrode 5, 3460 Bekkevoort (Assent) BTW: BE 0462 566 175 Bedrijfsvorm: BVBA Tel.: 013-33 78 69 GSM: 0472-50 37 80 Oppervlakte wijngaarden: 6,5 hectare Wijnbouwgebied: Hageland Erkenning:…

Contactpersoon: Katrien & Edward Six Adres: Smijterstraat 4A, 8951 Dranouter BTW: BE0872.957.141 Bedrijfsvorm: BV GSM:  +32 474 25 54 63 | +32 479 64 72 30 Oppervlakte wijngaarden: 10 hectare Wijnbouwgebied:…

Contactpersoon: Michel Dehem Adres: Dikkebusstraat 171, 8958 LOKER BTW: BE0450 990 909 Bedrijfsvorm: BV Tel.: 057-20 24 83 GSM: – Oppervlakte wijngaarden: 2,5 ha Wijnbouwgebied: Heuvelland Erkenning: BOB Heuvellandse wijn…

Contactpersoon: Martin Bacquaert Adres: Rodebergstraat 69A, 8954 Heuvelland BTW: BE0873 571 904 Bedrijfsvorm:  Tel.: 057/401969 GSM:  0496/991829 Oppervlakte wijngaarden: 18 hectare Wijnbouwgebied: Heuvelland Erkenning:  BOB Heuvellandse wijn  –  BOB Vlaamse…

Contactpersoon: Jan Staelens Adres: Naaikorfstraat 2, 8950 Nieuwkerke BTW: BE0887164077 GSM: 0475 278 464 Oppervlakte wijngaarden: 1 ha Erkenning: BOB Heuvellandse wijn   Gelegen op bijna 90 m hoogte, op…

Contactpersoon: Jean Mostert samen met René Patris en Pol Kees Adres: Steenakkerstraat 77, 3630 Maasmechelen BTW: BE0672 780 716 Bedrijfsvorm: BV Tel.: 089-30 61 12 GSM: 0476-84 41 63 of…

Contactpersoon: Johan Jacobs Adres: Watermolenstraat 8, 3650 Dilsen-Stokkem BTW: BE 0552.568.616 Bedrijfsvorm: Eenmanszaak Tel.: +32 89 23 88 96 GSM: +32 496 23 66 61 Oppervlakte wijngaarden: 1,5 hectare Wijngebied:…

Contactpersoon: Karel Henckens Adres: Hamontweg 81, 3680 Maaseik BTW: BE0835.120.510 Bedrijfsvorm: BVBA Tel.: 0032 89564102 GSM: 0032 475 513335 Oppervlakte wijngaarden: 10,2 hectare Wijnbouwgebied: Maasvallei Erkenning: BOB Maasvallei Limburg, BOB Vlaamse…

Contactpersoon: Karel Henckens Adres: Hamontweg 81, 3680 Maaseik BTW: BE0835.120.510 Bedrijfsvorm: BVBA Tel.: 0032 89564102 GSM: 0032 475 513335 Oppervlakte wijngaarden: 10,2 hectare Wijnbouwgebied: Maasvallei Erkenning: BOB Maasvallei Limburg, BOB Vlaamse…

Contactpersoon: Paul & Laurens Vleminckx Adres: Monarkenweg 50, 3050 Oud-Heverlee BTW: BE 0452.537.959 Bedrijfsvorm: BVBA Tel.: 016/471022 Fax: 016/403202 Oppervlakte wijngaarden: 8ha Erkenning: BOB Vlaamse mousserende kwaliteitswijn In 1994 gingen…

Contactpersoon: Wouter Bogaert Adres: Vatestraat 1, 9820 Merelbeke BTW: BE 0860 788 985 Bedrijfsvorm: BVBA GSM: 0475 505 867 Oppervlakte wijngaarden: 8.500 m² (1.600 planten) Wijnbouwgebied: Lemberge – Merelbeke Erkenning: BOB Vlaamse…

Contactpersoon: Bart Bracke & Kathy Declercq Adres: Boeregemstraat 38, 9750 Kruisem BTW: BE0662 597 595 Bedrijfsvorm: BV Tel.: – GSM: 0476-58 74 92 Oppervlakte wijngaarden: 9,60 Ha Wijnbouwgebied: Oost-Vlaanderen Erkenning: BOB…

Contactpersoon: Martin Bacquaert Adres: Rodebergstraat 69A, 8954 Heuvelland BTW: BE0873 571 904 Bedrijfsvorm:  Tel.: 057/401969 GSM:  0496/991829 Oppervlakte wijngaarden: 18 hectare Wijnbouwgebied: Heuvelland Erkenning:  BOB Heuvellandse wijn  –  BOB Vlaamse…

Contactpersoon: Rudy De Vos Adres: Kampenstraat 42 A, 9552 Borsbeke BTW: BE 0474 163 912 Bedrijfsvorm: BVBA Tel.: – GSM: 0477-62 85 22 Oppervlakte wijngaarden: 5 hectare Wijnbouwgebied: Vlaamse Ardennen…

Contactpersoon: Jurgen Holvast Adres: Mazier 6, 1730 Asse BTW: BE0644 793 741 Bedrijfsvorm: BV Tel.: – GSM: 0475 694 316 Oppervlakte wijngaarden: 2 Ha Wijnbouwgebied: Pajottenland en Zennevalei Erkenning: BOB…

Inschrijving Nieuwsbrief

Belgische Wijnbouwers vzw © 2024. Alle Rechten Voorbehouden | Privacybeleid