Nieuwe wetgeving etikettering

Er is een aanzienlijke verandering op til in verband met de etiketteringsregels voor alcoholhoudende dranken. Op grond van de nieuwe EU-verordening 2021/2117 moeten uiterlijk vanaf 8 december dit jaar namelijk alle nieuwe etiketten op wijnflessen informatie bevatten over de gebruikte ingrediënten en de voedingswaarde. De wetgeving is op vandaag nog niet volledig definitief, maar de krijtlijnen en de startdatum ervan liggen wel al vast.

Voor alle duidelijkheid: flessen (en andere verpakkingen) die vóór 8 december geëtiketteerd zijn en nog geen ingrediënten- en voedingswaardedeclaratie vermelden, mogen gewoon nog verkocht worden zolang de voorraad strekt.


QR-code

Eventuele allergenen en de energiewaarde van de wijn (kcal weergegeven door het symbool E) moeten op het flesetiket zelf worden vermeld, maar de nieuwe verordening laat toe dat wijnmakers voor de vermelding van ingrediënten en de volledige tabel van voedingswaarden gebruik maken van een digitaal etiket, dat je door het inlezen van een QR-code op het etiket te zien krijgt.

Het gebruik van een QR-code heeft als voordeel dat men het voor- en achteretiket niet ingrijpend hoeft aan te passen aan de nieuwe maatregel, dat de informatie voor consumenten in meerdere talen beschikbaar kan gemaakt worden, en dat eventuele fouten in de informatie zeer eenvoudig kunnen worden gecorrigeerd.

Deze belangrijke toegeving kwam tot stand na doorgedreven onderhandelingen, o.a. door de Europese Confederatie van Onafhankelijke wijnbouwers (CEVI), waarvan onze VZW deel uitmaakt.

Op de Algemene Vergadering van de vzw Belgische Wijnbouwers, die op vrijdag 28 april plaatsvindt, wordt een infosessie en opleiding rond dit onderwerp voorzien. Dhr. Johan Verhoeven, voormalig inspecteur voor de wijnbouw bij de FOD Economie, heeft daarvoor de laatste maanden nauw samengewerkt met de VNWP, de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten. Door de handen in elkaar te slaan met onze Nederlandse collega’s kunnen we dit op een heel efficiënte manier aanpakken.

In de Ledenzone op deze website kan men ook al wat meer info hierover terugvinden.

© Photo Scott Warman op Unsplash

Inschrijving Nieuwsbrief

Belgische Wijnbouwers vzw © 2024. Alle Rechten Voorbehouden | Privacybeleid