Belgische wijnbouwers roepen de Federale Overheid op tot concrete steunmaatregelen

België wordt stilaan een wijnland. Dat bewijzen toch de nieuwe cijfers die minister Muylle heeft voorgesteld op wijndomein Kluisberg in Bekkevoort. De Belgische wijnsector is met 15% gegroeid en produceerde vorig jaar maar liefst 1,5 miljoen liter. Op woensdag 2 september maakte federaal Minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie MUYLLE de cijfers bekend van de Belgische wijnbouw in 2019. De persmededeling van de minister is terug te vinden onder het ledengedeelte. Onze voorzitter, Lodewijk Waes, maakte van de gelegenheid gebruik om met het oog op de verdere uitbouw van de Belgische wijnbouwsector volgende concrete maatregelen te eisen van de Belgische overheid.

 

  1. accijnsverlaging voor 100 % Belgische wijn

De gehanteerde accijnstarieven op stille en mousserende wijnen zijn in elke Europese lidstaat verschillend.

Ook hier spant België de kroon in de hoogte van de tarifering.

Aangezien de productiekosten van wijn in België omwille van klimatologische omstandigheden reeds hoog zijn, zorgt dit voor een extra nadeel voor Belgische wijn.

Als we onze ontluikende sector een kans willen geven dan rechtvaardigt dit een accijnsverlaging voor de 100 % Belgische wijn.

 

  1. administratieve vereenvoudiging

Momenteel wordt de wijnbouwer dagelijks geconfronteerd met 10 overheids-controleorganismen (BTW, belastingen, accijnzen, FAVV, economische zaken, arbeidsinspectie, keuring spuittoestellen, …).

Al deze instanties opereren los van elkaar.

Dit behoeft telkens een belangrijke administratieve last voor de individuele wijnbouwer.
Het beslaat een belangrijk gedeelte van zijn dagtaak en werkt daarom enorm drempelverhogend.

 

  1. marktonwikkeling zowel voor de binnenlandse als buitenlandse markt

Belgische wijn is nog altijd weinig gekend.

De ontwikkeling van de binnenlandse markt zou kunnen aanvangen met een meer chauvinistische houding van overheid en overheidsdiensten ten aanzien van eigen wijn.

Promotie van de Belgische wijn door o.a. ondersteuning van onze gegroepeerde deelname aan beurzen en de opmaak van infofolders en onze website.

Daarnaast kan gedacht worden aan een promotiefonds gedragen door de sector en ondersteund vanwege de overheid.
Op deze manier kan een financiële hefboom gecreëerd worden.

De Minister had duidelijk oor naar onze verzuchtingen en vraagt ons haar bijkomende informatie te bezorgen.

De uitzending van KanaalZ kan u alvast hier herbekijken:

Enkele sfeerbeelden:

Wij volgen dit verder op.

Inschrijving Nieuwsbrief

Belgische Wijnbouwers vzw © 2024. Alle Rechten Voorbehouden | Privacybeleid