Telers, verbonden door passie! 

wij zoeken een dynamische medewerker (m/v/x)

Vacatures

Hou je van Belgische wijn? Is voor jou het glas altijd halfvol en niet halfleeg? Wil je klare wijn schenken over producten van eigen bodem?

De VZW BELGISCHE WIJNBOUWERS overkoepelt als sectorvereniging meer dan 100 professionele en semiprofessionele wijnbouwers die op Belgisch grondgebied actief zijn. De vereniging staat in voor een professionalisering van de Belgische wijnbouwsector, commerciële samenwerking, belangenbehartiging en permanente contacten met de verschillende overheden.

We zoeken een dynamische medewerker (m/v/x)

Taken:

 • Organisatie-ontwikkeling, een vrijwilligersbeleid uittekenen, leden verenigen en verbinden …
 • Organisatie van activiteiten, events en opleidingen: inhoudelijk voorbereiden, overleg met sprekers,…
 • Beleidswerk: beleidsvoorbereidende dossiers opmaken en opvolgen, beleidscontacten, opmaken van standpunten,…
 • Communicatietaken: interne en externe communicatie, opmaak van teksten, persberichten, webartikels,…
 • Marketing: ledenwerving, uitwerken van acties, campagnes ontwikkelen…

 

Gewenst Profiel (M/V/X)

Inzichten

 • Verenigingsmanagement: kennis over processen en dynamiek van organisaties
 • Taakspecifieke (vak-)kennis: kennis over de inhoudelijke materie – Belgische wijn

Vaardigheden

 • Samenwerken met mensen en organisaties
 • Analytisch vermogen en opdrachtanalyse
 • Opzoekingsvaardigheid
 • (Voortgangs)rapportering
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheid, contact met leden/actoren
 • Proactief communiceren
 • Projectbeheer, projectbegeleiding
 • Analyseren en synthetiseren
 • Begeleiden en notuleren van vergaderingen en overlegmomenten
 • Presenteren en spreken voor publiek
 • Faciliteren, actief overleggen en onderhandelen, tot consensus helpen komen
 • Kennis van courante software- en webtoepassingen
 • Meertaligheid

Attittudes

 • Flexibel
 • Ledengericht en resultaatgericht
 • Communicatief
 • Doorzettingsvermogen
 • Leerbereid en luisterbereid
 • Open blik op de sector en de samenleving

VZW Belgische Wijnbouwers biedt je een halftijds contract voor onbepaalde duur met mogelijkheid tot uitbreiding naar een voltijds contract binnen een dynamische organisatie. De verloning is volgens het PC 335 (barema’s PC 200).
Relevante anciënniteit wordt mee in overweging genomen

Flexibele werkregeling.

In de aanvangsfase zal het in hoofdzaak thuiswerk betreffen met fysieke overlegmomenten te Gent of Brugge.

GEÏNTRESSSEERD?

Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 maart 2021 naar dhr. Lodewijk WAES, Voorzitter VZW Belgische Wijnbouwers, via hallo@belgischewijnbouwersvzw.be

verbonden door passie

Onze wijnbouwers

ontdek ze allemaal

Inschrijving Nieuwsbrief

Belgische Wijnbouwers vzw © 2023. Alle Rechten Voorbehouden | Privacybeleid